BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

BASGZ

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
4.132.564.626
6.963.710.264
7.271.730.263
8.021.726.995
Duran Varlıklar
2.965.495.572
4.074.965.817
26.084.874.666
25.943.629.336
Toplam Varlıklar
7.098.060.198
11.038.676.081
33.356.604.929
33.965.356.331
Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.671.887.270
8.134.292.863
12.419.353.141
12.221.444.931
Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.056.892.744
1.047.018.554
6.774.035.666
4.427.669.655
Toplam Yükümlülükler
4.728.780.014
9.181.311.417
19.193.388.807
16.649.114.586
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.369.280.184
1.857.364.664
14.163.216.122
17.316.241.745
Ödenmiş Sermaye
700.000.000
700.000.000
700.000.000
700.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
2.369.280.184
1.857.364.664
14.163.216.122
17.316.241.745
Toplam Kaynaklar
7.098.060.198
11.038.676.081
33.356.604.929
33.965.356.331

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
6.548.274.434
17.589.606.735
29.082.031.580
11.084.334.216
Satışların Maliyeti
-5.729.505.903
-16.338.439.103
-27.752.064.483
-9.673.236.200
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
818.768.531
1.251.167.632
1.329.967.097
1.411.098.016
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
818.768.531
1.251.167.632
1.329.967.097
1.411.098.016
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
504.806.017
-64.239.957
1.212.110.120
1.336.354.332
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
827.057.171
329.472.510
3.473.713.910
1.686.539.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
716.656.154
261.013.649
2.539.636.394
1.670.753.477
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
716.656.154
382.172.146
3.899.067.802
1.028.711.866
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
716.656.154
382.172.146
3.899.067.802
1.028.711.866
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
716.656.154
382.172.146
3.899.067.802
1.028.711.866
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
-26.087.666
4.876.923
-9.179.771
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
716.656.154
356.084.480
3.903.944.725
1.019.532.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
716.656.154
356.084.480
3.903.944.725
1.019.532.095

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır