UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş.

UTPYA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
361.499.601
319.176.294
26.381.238
34.038.672
Duran Varlıklar
73.045.291
87.336.594
518.664.807
535.615.564
Toplam Varlıklar
434.544.892
406.512.888
545.046.045
569.654.236
Kısa Vadeli Yükümlülükler
334.827.154
349.262.058
54.743.205
63.037.821
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.749.854
4.920.901
153.477.340
169.578.271
Toplam Yükümlülükler
337.577.008
354.182.959
208.220.545
232.616.092
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.632.009
51.979.023
336.132.456
337.038.144
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
335.875
350.906
693.044
0
Toplam Özkaynaklar
96.967.884
52.329.929
336.825.500
337.038.144
Toplam Kaynaklar
434.544.892
406.512.888
545.046.045
569.654.236

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
99.836.473
50.659.511
15.281.667
15.710.397
Satışların Maliyeti
-70.769.012
-37.726.034
-6.867.527
-11.107.977
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
29.067.461
12.933.477
8.414.140
4.602.420
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
29.067.461
12.933.477
8.414.140
4.602.420
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
21.648.411
7.154.356
262.570.369
3.454.159
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
21.648.411
7.154.356
308.956.523
3.610.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-5.652.295
-43.230.431
265.848.257
-17.612.338
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-5.109.766
-46.116.813
271.860.557
350.203
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-5.109.766
-46.116.813
271.860.557
350.203
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.459
15.030
342.138
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-5.137.225
-46.131.843
271.518.419
350.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.618.953
1.322.341
9.824.353
-118.411
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.490.813
-44.794.472
281.684.910
231.792
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
45.886
33.457
360.565
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-1.536.699
-44.827.929
281.324.345
231.792

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır