ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
26.381.238
29.729.053
35.516.772
54.772.454
Duran Varlıklar
518.664.807
851.664.875
1.515.130.728
1.733.815.603
Toplam Varlıklar
545.046.045
881.393.928
1.550.647.500
1.788.588.057
Kısa Vadeli Yükümlülükler
54.743.205
58.248.716
109.158.612
142.105.789
Uzun Vadeli Yükümlülükler
153.477.340
239.254.675
257.057.341
277.971.899
Toplam Yükümlülükler
208.220.545
297.503.391
366.215.953
420.077.688
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
336.132.456
581.316.603
1.182.080.537
1.367.978.310
Ödenmiş Sermaye
25.000.000
25.000.000
25.000.000
174.750.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
693.044
2.573.934
2.351.010
532.059
Toplam Özkaynaklar
336.825.500
583.890.537
1.184.431.547
1.368.510.369
Toplam Kaynaklar
545.046.045
881.393.928
1.550.647.500
1.788.588.057

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
15.281.667
74.500.722
97.079.553
41.899.820
Satışların Maliyeti
-6.867.527
-44.990.810
-74.883.699
-33.512.577
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
8.414.140
29.509.912
22.195.854
8.387.243
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
8.414.140
29.509.912
22.195.854
8.387.243
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
262.570.369
22.801.858
7.310.394
1.438.262
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
308.956.523
36.809.184
33.396.065
1.430.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
265.848.257
-3.053.248
244.148.786
25.688.811
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
271.860.557
35.598.659
196.493.089
26.093.521
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
271.860.557
35.598.659
196.493.089
26.093.521
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
342.138
-4.520
1.551.275
222.970
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
271.518.419
35.603.179
194.941.814
25.870.551
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.824.353
154.895.865
25.986.025
-18.036.937
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
281.684.910
190.494.524
222.479.114
8.056.584
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
360.565
1.880.890
-4.783.753
-2.173.098
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
281.324.345
188.613.634
227.262.867
10.229.682

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır