Merkez Adresi
Çankaya Mah. Çankaya Cad. Çankaya Apt. No: 28-5 Çankaya / ANKARA
Elektronik Posta Adresi
info@zedur.net
İnternet Adresi
www.zedur.net
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST ANA / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST ANKARA / BIST ELEKTRİK / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM TUM
Şirketin Sektörü
ELEKTRİK GAZ VE SU / ELEKTRİK GAZ VE BUHAR
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Onan Can ÇELTİK
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Müdürü
yatirimci@zedur.net
0 312 496 45 40
Özdemir KARABULUT
Yatırımcı İlişkileri Personeli
ozdemirkarabulut@zedur.net
0 312 496 45 40
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri