DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DGNMO

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
434.224.410
567.713.029
990.306.288
1.192.391.175
Duran Varlıklar
343.171.241
440.398.877
754.941.722
770.714.151
Toplam Varlıklar
777.395.651
1.008.111.906
1.745.248.010
1.963.105.326
Kısa Vadeli Yükümlülükler
509.144.675
703.533.263
1.077.528.867
1.266.618.036
Uzun Vadeli Yükümlülükler
256.262.084
274.620.174
473.116.926
498.713.159
Toplam Yükümlülükler
765.406.759
978.153.437
1.550.645.793
1.765.331.195
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.988.892
29.958.469
194.598.917
197.766.388
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.300
7.743
Toplam Özkaynaklar
11.988.892
29.958.469
194.602.217
197.774.131
Toplam Kaynaklar
777.395.651
1.008.111.906
1.745.248.010
1.963.105.326

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
602.401.733
994.831.594
1.744.206.723
579.482.822
Satışların Maliyeti
-416.280.757
-669.027.975
-1.172.240.465
-387.636.263
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
186.120.976
325.803.619
571.966.258
191.846.559
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
186.120.976
325.803.619
571.966.258
191.846.559
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
29.360.493
161.056.198
293.032.579
51.087.157
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
28.643.946
161.999.228
293.012.766
53.124.429
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-82.920.374
26.876.051
44.244.106
-3.222.543
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-65.258.787
25.752.988
25.756.197
4.418.062
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-65.258.787
25.752.988
25.756.197
4.418.062
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-1.600
4.443
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-65.258.787
25.752.988
25.757.797
4.413.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.935.639
-5.449.261
62.723.388
-1.246.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.323.148
20.303.727
88.479.585
3.171.914
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
-1.600
4.443
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-53.323.148
20.303.727
88.481.185
3.167.471

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır