ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Finansal Varlıklar (Net)
309.112.754
398.602.874
723.617.129
777.295.457
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net)
438.340.360
703.947.299
1.113.905.161
1.219.123.657
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net)
232.296
591.213
501.671
3.661.857
Ortaklık Yatırımları
18.129
18.957
3.061.866
3.339.082
Maddi Duran Varlıklar (Net)
5.894.836
15.232.003
25.317.389
26.210.086
Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)
1.499.602
2.706.123
4.003.433
4.549.689
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net)
0
0
0
0
Cari Vergi Varlığı
124.001
355.563
112.084
210.772
Ertelenmiş Vergi Varlığı
152.170
213.645
172.264
31.400
Diğer Aktifler (Net)
7.424.182
25.626.503
34.078.491
38.041.853
Varlıklar Toplamı
762.798.330
1.147.294.180
1.904.769.488
2.072.463.853
Mevduat
453.550.579
721.561.928
1.292.914.464
1.373.603.509
Alınan Krediler
59.973.040
75.062.954
112.025.057
114.350.039
Para Piyasalarına Borçlar
64.637.461
62.524.453
99.403.666
137.709.667
İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)
30.283.061
25.818.445
42.925.505
48.581.531
Fonlar
0
0
0
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler
0
0
0
0
Türev Finansal Yükümlülükler
25.682.682
15.055.602
14.970.634
16.570.237
Faktoring Yükümlülükleri
0
0
0
0
Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net)
590.360
866.382
1.504.655
1.939.152
Karşılıklar
3.357.293
5.862.514
8.064.109
8.325.112
Cari Vergi Borcu
2.404.491
10.961.561
12.594.250
13.711.900
Ertelenmiş Vergi Borcu
454.305
3.484.774
1.953.858
2.663.865
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net)
0
0
0
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
18.725.534
16.800.082
23.736.225
45.450.781
Diğer Yükümlülükler
27.180.211
55.689.615
83.458.358
96.433.409
Özkaynaklar
75.959.313
153.605.870
211.218.707
213.124.651
Ödenmiş Sermaye
5.200.000
5.200.000
5.200.000
5.200.000
Yükümlülükler Toplamı
762.798.330
1.147.294.180
1.904.769.488
2.072.463.853

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Net Faiz Geliri veya Gideri
24.348.108
79.083.848
68.868.982
20.104.906
Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri
6.079.237
11.888.474
34.187.840
14.836.306
Temettü Gelirleri
13.156
91.618
86.382
4.753
Ticari Kâr veya Zarar (Net)
6.792.018
16.804.289
41.104.944
1.095.911
Diğer Faaliyet Gelirleri
2.287.920
3.908.323
6.194.046
4.128.520
Faaliyet Brüt Kârı
39.520.439
111.776.552
150.442.194
40.170.396
Net Faaliyet Kârı (zararı)
16.640.462
80.270.808
87.057.125
16.506.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
16.640.462
80.270.808
87.092.264
16.499.241
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
12.127.191
60.025.707
66.496.235
13.184.778
Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
12.127.191
60.025.707
66.496.235
13.184.778
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı)
12.127.191
60.025.707
66.496.235
13.184.778
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı)
0
0
0
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.534.327
18.832.450
97.055
-1.307.834
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.661.518
78.858.157
66.593.290
11.876.944

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır