ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
6.852.870
12.795.629
21.990.411
44.999.803
Duran Varlıklar
17.822.635
18.538.012
37.198.186
49.662.817
Toplam Varlıklar
24.675.505
31.333.641
59.188.597
94.662.620
Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.287.610
14.256.376
31.253.840
43.264.603
Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.234.589
7.726.243
6.362.511
19.351.284
Toplam Yükümlülükler
17.522.199
21.982.619
37.616.351
62.615.887
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.153.306
9.351.022
21.572.246
32.046.733
Ödenmiş Sermaye
1.181.069
1.181.069
1.181.069
1.181.069
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
7.153.306
9.351.022
21.572.246
32.046.733
Toplam Kaynaklar
24.675.505
31.333.641
59.188.597
94.662.620

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
1000TL
1000TL
1000TL
1000TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
21.757.203
30.547.681
84.449.031
98.227.247
Satışların Maliyeti
-16.117.831
-22.265.854
-68.620.850
-83.106.618
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
5.639.372
8.281.827
15.828.181
15.120.629
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
5.639.372
8.281.827
15.828.181
15.120.629
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
2.737.845
4.514.591
8.348.007
8.936.851
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
2.737.845
4.514.591
8.348.007
8.936.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
1.412.706
3.143.114
4.446.624
5.500.355
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
1.087.683
2.282.368
14.498.093
12.930.885
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
1.087.683
2.282.368
14.498.093
12.930.885
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.087.683
2.282.368
14.498.093
12.930.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-60.239
1.049.174
-812.343
260.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.027.444
3.331.542
13.685.750
13.190.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.027.444
3.331.542
13.685.750
13.190.946

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır