ENERJİSA ENERJİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 6.852.870 12.795.629 21.990.411 44.999.803
Duran Varlıklar 17.822.635 18.538.012 37.198.186 49.662.817
Toplam Varlıklar 24.675.505 31.333.641 59.188.597 94.662.620
Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.287.610 14.256.376 31.253.840 43.264.603
Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.234.589 7.726.243 6.362.511 19.351.284
Toplam Yükümlülükler 17.522.199 21.982.619 37.616.351 62.615.887
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 7.153.306 9.351.022 21.572.246 32.046.733
Ödenmiş Sermaye 1.181.069 1.181.069 1.181.069 1.181.069
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 7.153.306 9.351.022 21.572.246 32.046.733
Toplam Kaynaklar 24.675.505 31.333.641 59.188.597 94.662.620
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/09
Sunum Para Birimi 1000TL 1000TL 1000TL 1000TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 21.757.203 30.547.681 84.449.031 98.227.247
Satışların Maliyeti -16.117.831 -22.265.854 -68.620.850 -83.106.618
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 5.639.372 8.281.827 15.828.181 15.120.629
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 5.639.372 8.281.827 15.828.181 15.120.629
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 2.737.845 4.514.591 8.348.007 8.936.851
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 2.737.845 4.514.591 8.348.007 8.936.851
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 1.412.706 3.143.114 4.446.624 5.500.355
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.087.683 2.282.368 14.498.093 12.930.885
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.087.683 2.282.368 14.498.093 12.930.885
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.087.683 2.282.368 14.498.093 12.930.885
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -60.239 1.049.174 -812.343 260.061
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.027.444 3.331.542 13.685.750 13.190.946
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.027.444 3.331.542 13.685.750 13.190.946