ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.528.245.711
3.754.541.475
2.527.008.192
2.633.394.357
Duran Varlıklar
11.583.590.063
18.824.161.765
29.422.658.178
33.253.162.381
Toplam Varlıklar
13.111.835.774
22.578.703.240
31.949.666.370
35.886.556.738
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.594.068.911
3.382.791.982
8.223.493.397
8.454.460.721
Uzun Vadeli Yükümlülükler
9.939.562.759
13.468.624.796
9.944.955.075
11.403.882.987
Toplam Yükümlülükler
11.533.631.670
16.851.416.778
18.168.448.472
19.858.343.708
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.578.204.104
5.727.286.462
13.781.217.898
16.028.213.030
Ödenmiş Sermaye
729.164.000
729.164.000
729.164.000
729.164.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
1.578.204.104
5.727.286.462
13.781.217.898
16.028.213.030
Toplam Kaynaklar
13.111.835.774
22.578.703.240
31.949.666.370
35.886.556.738

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
3.917.844.338
17.046.511.134
23.672.315.031
5.056.771.734
Satışların Maliyeti
-3.317.028.107
-15.512.768.385
-22.167.119.255
-5.057.468.063
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
600.816.231
1.533.742.749
1.505.195.776
-696.329
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
600.816.231
1.533.742.749
1.505.195.776
-696.329
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
529.931.171
1.508.102.046
1.337.761.637
-125.780.500
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
529.904.859
1.520.679.771
1.331.042.958
-113.705.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-2.878.336.600
-1.934.497.809
2.146.052.741
434.288.881
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-2.530.261.924
-1.570.560.928
5.039.858.378
171.294.068
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-2.530.261.924
-1.570.560.928
5.039.858.378
171.294.068
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-2.530.261.924
-1.570.560.928
5.039.858.378
171.294.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.237.078.121
5.719.643.286
-1.197.512.523
-249.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.706.816.197
4.149.082.358
3.842.345.855
171.044.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
1.706.816.197
4.149.082.358
3.842.345.855
171.044.371

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır