AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 1.528.245.711 3.754.541.475 2.527.008.192 2.633.394.357
Duran Varlıklar 11.583.590.063 18.824.161.765 29.422.658.178 33.253.162.381
Toplam Varlıklar 13.111.835.774 22.578.703.240 31.949.666.370 35.886.556.738
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.594.068.911 3.382.791.982 8.223.493.397 8.454.460.721
Uzun Vadeli Yükümlülükler 9.939.562.759 13.468.624.796 9.944.955.075 11.403.882.987
Toplam Yükümlülükler 11.533.631.670 16.851.416.778 18.168.448.472 19.858.343.708
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 1.578.204.104 5.727.286.462 13.781.217.898 16.028.213.030
Ödenmiş Sermaye 729.164.000 729.164.000 729.164.000 729.164.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 1.578.204.104 5.727.286.462 13.781.217.898 16.028.213.030
Toplam Kaynaklar 13.111.835.774 22.578.703.240 31.949.666.370 35.886.556.738
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 3.917.844.338 17.046.511.134 23.672.315.031 5.056.771.734
Satışların Maliyeti -3.317.028.107 -15.512.768.385 -22.167.119.255 -5.057.468.063
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 600.816.231 1.533.742.749 1.505.195.776 -696.329
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 600.816.231 1.533.742.749 1.505.195.776 -696.329
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 529.931.171 1.508.102.046 1.337.761.637 -125.780.500
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 529.904.859 1.520.679.771 1.331.042.958 -113.705.810
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -2.878.336.600 -1.934.497.809 2.146.052.741 434.288.881
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -2.530.261.924 -1.570.560.928 5.039.858.378 171.294.068
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -2.530.261.924 -1.570.560.928 5.039.858.378 171.294.068
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -2.530.261.924 -1.570.560.928 5.039.858.378 171.294.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 4.237.078.121 5.719.643.286 -1.197.512.523 -249.697
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.706.816.197 4.149.082.358 3.842.345.855 171.044.371
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.706.816.197 4.149.082.358 3.842.345.855 171.044.371