ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
852.135.075
2.439.273.061
4.361.719.056
6.577.347.205
Duran Varlıklar
42.860.651
64.938.995
191.633.025
216.569.583
Toplam Varlıklar
894.995.726
2.504.212.056
4.553.352.081
6.793.916.788
Kısa Vadeli Yükümlülükler
591.799.300
1.564.776.753
1.969.197.991
3.686.164.986
Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.448.642
71.517.128
23.566.969
56.364.509
Toplam Yükümlülükler
597.247.942
1.636.293.881
1.992.764.960
3.742.529.495
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
297.747.784
867.918.175
2.560.587.121
3.051.387.293
Ödenmiş Sermaye
100.000.000
100.000.000
135.000.000
135.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
297.747.784
867.918.175
2.560.587.121
3.051.387.293
Toplam Kaynaklar
894.995.726
2.504.212.056
4.553.352.081
6.793.916.788

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
6.383.344.319
15.159.066.695
19.254.165.846
12.329.071.192
Satışların Maliyeti
-6.112.774.232
-14.158.730.436
-17.416.195.781
-11.600.052.467
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
270.570.087
1.000.336.259
1.837.970.065
729.018.725
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
270.570.087
1.000.336.259
1.837.970.065
729.018.725
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
202.037.549
870.879.752
1.594.485.882
695.859.704
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
202.814.779
881.063.273
1.598.680.242
697.006.466
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
151.143.116
728.703.114
261.800.982
253.971.652
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
108.969.217
571.394.385
-124.671.413
105.454.939
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
108.969.217
571.394.385
-124.671.413
105.454.939
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
108.969.217
571.394.385
-124.671.413
105.454.939
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.076
-102.015
1.509.456
-371.961
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108.955.141
571.292.370
-123.161.957
105.082.978
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
108.955.141
571.292.370
-123.161.957
105.082.978

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır