Merkez Adresi
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@a1capital.com.tr
İnternet Adresi
www.a1capital.com.tr
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST MALİ / BIST ARACI KURUM / BIST YILDIZ / BIST HALKA ARZ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) / YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Soykan KUŞ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
yatirimciiliskileri@a1capital.com.tr
0212 371 43 51
İsmail ÇELEBİ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
yatirimciiliskileri@a1capital.com.tr
0212 371 18 78
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri