ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ALA

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
6.751.543
11.340.612
18.342.481
120.191.987
Duran Varlıklar
74.580
289.895
488.199
2.135.969
Toplam Varlıklar
6.826.123
11.630.507
18.830.680
122.327.956
Kısa Vadeli Yükümlülükler
409.223
684.859
2.100.993
17.629.792
Uzun Vadeli Yükümlülükler
101.146
215.259
478.818
1.134.442
Toplam Yükümlülükler
510.369
900.118
2.579.811
18.764.234
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.315.754
10.730.389
16.250.869
103.563.722
Ödenmiş Sermaye
7.000.000
10.000.000
10.000.000
45.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
6.315.754
10.730.389
16.250.869
103.563.722
Toplam Kaynaklar
6.826.123
11.630.507
18.830.680
122.327.956

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
6.267.291
16.225.163
33.772.593
341.472.260
Satışların Maliyeti
-2.687.037
-9.909.581
-21.677.306
-261.267.747
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
3.580.254
6.315.582
12.095.287
80.204.513
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
3.580.254
6.315.582
12.095.287
80.204.513
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
838.936
2.112.719
4.611.636
68.304.854
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
838.936
2.112.719
4.611.636
68.304.854
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
826.907
2.101.784
6.676.030
77.722.246
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
761.228
1.474.941
4.968.815
58.240.164
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
761.228
1.474.941
4.968.815
58.240.164
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
761.228
1.474.941
4.968.815
58.240.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.135
-60.306
-248.335
-52.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
783.363
1.414.635
4.720.480
58.187.170
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
783.363
1.414.635
4.720.480
58.187.170

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır