ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 11.340.612 18.342.481 143.302.927 242.649.703
Duran Varlıklar 289.895 488.199 2.349.771 8.303.105
Toplam Varlıklar 11.630.507 18.830.680 145.652.698 250.952.808
Kısa Vadeli Yükümlülükler 684.859 2.100.993 9.620.211 37.886.395
Uzun Vadeli Yükümlülükler 215.259 478.818 5.511.496 1.212.076
Toplam Yükümlülükler 900.118 2.579.811 15.131.707 39.098.471
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 10.730.389 16.250.869 130.520.991 211.854.337
Ödenmiş Sermaye 10.000.000 10.000.000 45.000.000 45.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 10.730.389 16.250.869 130.520.991 211.854.337
Toplam Kaynaklar 11.630.507 18.830.680 145.652.698 250.952.808
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12 2024/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 16.225.163 33.772.593 528.589.409 169.081.248
Satışların Maliyeti -9.909.581 -21.677.306 -402.918.465 -72.127.831
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6.315.582 12.095.287 125.670.944 96.953.417
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 6.315.582 12.095.287 125.670.944 96.953.417
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 2.112.719 4.611.636 103.569.500 87.951.798
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 2.112.719 4.611.636 103.569.500 87.951.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 2.101.784 6.676.030 82.064.862 81.666.767
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 1.474.941 4.968.815 46.781.305 64.690.709
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 1.474.941 4.968.815 46.781.305 64.690.709
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.474.941 4.968.815 46.781.305 64.690.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -60.306 -248.335 -49.367 -231.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 1.414.635 4.720.480 46.731.938 64.459.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 1.414.635 4.720.480 46.731.938 64.459.355