A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

AVOD

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
187.911.253
228.339.171
447.707.869
518.772.207
Duran Varlıklar
117.770.165
160.114.757
274.861.231
309.676.425
Toplam Varlıklar
305.681.418
388.453.928
722.569.100
828.448.632
Kısa Vadeli Yükümlülükler
194.103.595
198.611.552
219.982.716
288.183.049
Uzun Vadeli Yükümlülükler
21.512.799
13.209.841
13.260.628
31.192.672
Toplam Yükümlülükler
215.616.394
211.821.393
233.243.344
319.375.721
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.613.448
149.263.482
442.651.948
462.885.552
Ödenmiş Sermaye
90.000.000
90.000.000
270.000.000
270.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.451.576
27.369.053
46.673.808
46.187.359
Toplam Özkaynaklar
90.065.024
176.632.535
489.325.756
509.072.911
Toplam Kaynaklar
305.681.418
388.453.928
722.569.100
828.448.632

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/06
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
199.465.753
254.202.304
591.434.448
375.332.472
Satışların Maliyeti
-167.318.401
-187.977.792
-455.174.681
-296.370.479
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
32.147.352
66.224.512
136.259.767
78.961.993
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
32.147.352
66.224.512
136.259.767
78.961.993
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
12.085.189
36.769.935
90.762.770
56.404.666
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
23.704.578
83.332.046
175.920.544
58.241.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.043.335
32.552.322
142.145.320
15.710.886
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-1.985.074
32.527.203
133.640.595
14.404.666
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-1.985.074
32.527.203
133.640.595
14.404.666
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.917.714
10.748.917
20.378.190
2.020.594
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-3.902.788
21.778.286
113.262.405
12.384.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.633
27.206
0
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.939.441
32.554.409
133.640.595
14.404.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.917.714
10.748.917
20.378.190
2.020.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-3.857.155
21.805.492
113.262.405
12.384.072

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır