TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

TURGG

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
15.637.746
15.323.857
15.866.883
15.511.190
Duran Varlıklar
162.207.729
169.275.586
207.275.905
207.428.263
Toplam Varlıklar
177.845.475
184.599.443
223.142.788
222.939.453
Kısa Vadeli Yükümlülükler
80.851
94.811
57.938
614.622
Uzun Vadeli Yükümlülükler
31.513.011
32.849.294
40.545.100
40.563.147
Toplam Yükümlülükler
31.593.862
32.944.105
40.603.038
41.177.769
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.251.613
151.655.338
182.539.750
181.761.684
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
146.251.613
151.655.338
182.539.750
181.761.684
Toplam Kaynaklar
177.845.475
184.599.443
223.142.788
222.939.453

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
74.616
5.151.341
35.885.165
-3.105.642
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
74.616
5.151.341
35.885.165
-3.105.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
2.932.894
6.762.356
38.637.576
-875.491
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
2.323.147
5.407.503
30.888.720
-676.656
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.323.147
5.407.503
30.888.720
-676.656
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.323.147
5.407.503
30.888.720
-676.656
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.917
-3.778
-4.308
-101.410
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.318.230
5.403.725
30.884.412
-778.066
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
2.318.230
5.403.725
30.884.412
-778.066

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır