TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

TURGG

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
15.323.857
15.866.883
14.728.160
12.182.168
Duran Varlıklar
169.275.586
207.275.905
660.184.420
660.278.133
Toplam Varlıklar
184.599.443
223.142.788
674.912.580
672.460.301
Kısa Vadeli Yükümlülükler
94.811
57.938
179.133
1.111.945
Uzun Vadeli Yükümlülükler
32.849.294
40.545.100
131.124.594
162.761.521
Toplam Yükümlülükler
32.944.105
40.603.038
131.303.727
163.873.466
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.655.338
182.539.750
543.608.853
508.586.835
Ödenmiş Sermaye
7.120.696
7.120.696
7.120.696
7.120.696
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
151.655.338
182.539.750
543.608.853
508.586.835
Toplam Kaynaklar
184.599.443
223.142.788
674.912.580
672.460.301

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
5.151.341
35.885.165
448.421.466
-6.072.450
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
5.151.341
35.885.165
448.421.466
-6.072.450
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
6.762.356
38.637.576
451.514.272
-3.140.685
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
5.407.503
30.888.720
361.207.853
-35.021.981
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
5.407.503
30.888.720
361.207.853
-35.021.981
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.407.503
30.888.720
361.207.853
-35.021.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.778
-4.308
-138.750
-37
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.403.725
30.884.412
361.069.103
-35.022.018
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
5.403.725
30.884.412
361.069.103
-35.022.018

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır