TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 15.637.746 15.323.857 15.866.883 16.081.022
Duran Varlıklar 162.207.729 169.275.586 207.275.905 207.450.642
Toplam Varlıklar 177.845.475 184.599.443 223.142.788 223.531.664
Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.851 94.811 57.938 607.466
Uzun Vadeli Yükümlülükler 31.513.011 32.849.294 40.545.100 40.593.551
Toplam Yükümlülükler 31.593.862 32.944.105 40.603.038 41.201.017
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 146.251.613 151.655.338 182.539.750 182.330.647
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 146.251.613 151.655.338 182.539.750 182.330.647
Toplam Kaynaklar 177.845.475 184.599.443 223.142.788 223.531.664
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar) 0 0 0 0
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 74.616 5.151.341 35.885.165 -931.484
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 74.616 5.151.341 35.885.165 -931.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 2.932.894 6.762.356 38.637.576 -216.490
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 2.323.147 5.407.503 30.888.720 -167.698
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 2.323.147 5.407.503 30.888.720 -167.698
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 2.323.147 5.407.503 30.888.720 -167.698
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -4.917 -3.778 -4.308 -41.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 2.318.230 5.403.725 30.884.412 -209.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 2.318.230 5.403.725 30.884.412 -209.103