ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
179.404.580
1.909.488.901
2.600.687.269
6.635.133.060
Duran Varlıklar
98.889.260
2.063.237.639
2.274.946.920
4.722.755.026
Toplam Varlıklar
278.293.840
3.972.726.540
4.875.634.189
11.357.888.086
Kısa Vadeli Yükümlülükler
39.715.791
1.554.271.751
1.386.278.336
3.502.983.384
Uzun Vadeli Yükümlülükler
14.923.195
136.303.584
511.434.660
490.689.594
Toplam Yükümlülükler
54.638.986
1.690.575.335
1.897.712.996
3.993.672.978
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
223.654.854
2.282.151.205
2.977.921.193
7.364.215.108
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
223.654.854
2.282.151.205
2.977.921.193
7.364.215.108
Toplam Kaynaklar
278.293.840
3.972.726.540
4.875.634.189
11.357.888.086

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
187.335.002
2.932.234.571
4.680.981.940
12.706.677.549
Satışların Maliyeti
-151.838.716
-2.354.049.813
-3.537.495.555
-8.998.918.542
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
35.496.286
578.184.758
1.143.486.385
3.707.759.007
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
35.496.286
578.184.758
1.143.486.385
3.707.759.007
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
13.252.946
385.089.907
843.846.504
3.281.179.509
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
33.702.527
422.921.849
939.317.649
3.386.754.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
32.689.884
378.442.461
915.644.995
3.255.872.261
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
27.001.972
358.453.306
725.165.282
4.500.006.923
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
27.001.972
358.453.306
725.165.282
4.500.006.923
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
27.001.972
358.453.306
725.165.282
4.500.006.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.370.359
-5.049.634
-29.395.294
-113.713.008
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.631.613
353.403.672
695.769.988
4.386.293.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
20.631.613
353.403.672
695.769.988
4.386.293.915

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır