OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 1.909.488.901 2.600.687.269 6.635.133.060 7.717.830.455
Duran Varlıklar 2.063.237.639 2.274.946.920 4.722.755.026 4.931.139.835
Toplam Varlıklar 3.972.726.540 4.875.634.189 11.357.888.086 12.648.970.290
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.554.271.751 1.386.278.336 3.502.983.384 3.835.043.279
Uzun Vadeli Yükümlülükler 136.303.584 511.434.660 490.689.594 432.559.219
Toplam Yükümlülükler 1.690.575.335 1.897.712.996 3.993.672.978 4.267.602.498
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 2.282.151.205 2.977.921.193 7.364.215.108 8.381.367.792
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 2.282.151.205 2.977.921.193 7.364.215.108 8.381.367.792
Toplam Kaynaklar 3.972.726.540 4.875.634.189 11.357.888.086 12.648.970.290
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 2.932.234.571 4.680.981.940 12.706.677.549 3.992.327.186
Satışların Maliyeti -2.354.049.813 -3.537.495.555 -8.998.918.542 -2.585.420.521
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 578.184.758 1.143.486.385 3.707.759.007 1.406.906.665
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0 0
Brüt Kâr (Zarar) 578.184.758 1.143.486.385 3.707.759.007 1.406.906.665
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 385.089.907 843.846.504 3.281.179.509 939.778.668
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 422.921.849 939.317.649 3.386.754.202 907.090.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 378.442.461 915.644.995 3.255.872.261 959.895.296
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 358.453.306 725.165.282 4.500.006.923 1.017.059.709
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 358.453.306 725.165.282 4.500.006.923 1.017.059.709
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 358.453.306 725.165.282 4.500.006.923 1.017.059.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -5.049.634 -29.395.294 -113.713.008 92.975
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 353.403.672 695.769.988 4.386.293.915 1.017.152.684
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 353.403.672 695.769.988 4.386.293.915 1.017.152.684