QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

FNY, QNBFI

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.021.440.149
3.197.284.700
4.532.735.982
6.206.720.369
Duran Varlıklar
53.240.815
238.572.671
517.323.774
628.705.989
Toplam Varlıklar
1.074.680.964
3.435.857.371
5.050.059.756
6.835.426.358
Kısa Vadeli Yükümlülükler
524.133.403
2.297.040.423
2.750.693.522
4.041.633.792
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.138.991
20.022.684
8.145.967
9.307.099
Toplam Yükümlülükler
531.272.394
2.317.063.107
2.758.839.489
4.050.940.891
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
543.408.570
1.118.794.264
2.291.220.267
2.784.485.467
Ödenmiş Sermaye
200.000.000
300.000.000
300.000.000
300.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Toplam Özkaynaklar
543.408.570
1.118.794.264
2.291.220.267
2.784.485.467
Toplam Kaynaklar
1.074.680.964
3.435.857.371
5.050.059.756
6.835.426.358

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
139.427.949.769
41.572.246.818
57.627.813.583
38.887.457.616
Satışların Maliyeti
-139.048.124.414
-40.877.184.646
-56.246.026.468
-38.473.753.023
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
379.825.355
695.062.172
1.381.787.115
413.704.593
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
90.864.413
295.930.680
1.227.060.887
471.368.942
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-60.932.072
-6.338.870
-4.442.335
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
29.932.341
289.591.810
1.227.060.887
466.926.607
Brüt Kâr (Zarar)
409.757.696
984.653.982
2.608.848.002
880.631.200
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
261.987.433
762.896.254
2.148.453.381
721.821.537
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
261.987.433
762.896.254
2.148.453.381
721.821.537
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
243.638.597
612.400.488
803.114.156
296.306.854
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
183.054.271
464.751.297
324.979.072
121.862.717
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
183.054.271
464.751.297
324.979.072
121.862.717
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
183.054.271
464.751.297
324.979.072
121.862.717
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.501.932
10.634.397
88.863.431
26.261.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
185.556.203
475.385.694
413.842.503
148.124.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
185.556.203
475.385.694
413.842.503
148.124.408

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır