QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

FNY, QNBFI

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
855.810.749
1.423.433.580
1.021.440.149
3.197.284.700
Duran Varlıklar
16.540.260
25.589.305
53.240.815
238.572.671
Toplam Varlıklar
872.351.009
1.449.022.885
1.074.680.964
3.435.857.371
Kısa Vadeli Yükümlülükler
612.903.094
1.085.524.365
524.133.403
2.297.040.423
Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.497.142
4.686.557
7.138.991
20.022.684
Toplam Yükümlülükler
617.400.236
1.090.210.922
531.272.394
2.317.063.107
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.944.450
358.811.963
543.408.570
1.118.794.264
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.323
0
0
Toplam Özkaynaklar
254.950.773
358.811.963
543.408.570
1.118.794.264
Toplam Kaynaklar
872.351.009
1.449.022.885
1.074.680.964
3.435.857.371

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
128.715.102.856
166.503.058.277
139.427.949.769
41.572.246.818
Satışların Maliyeti
-128.652.139.703
-166.405.683.351
-139.048.124.414
-40.877.184.646
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
62.963.153
97.374.926
379.825.355
695.062.172
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
168.116.883
293.050.849
90.864.413
295.930.680
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-60.932.072
-6.338.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
168.116.883
293.050.849
29.932.341
289.591.810
Brüt Kâr (Zarar)
231.080.036
390.425.775
409.757.696
984.653.982
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
141.552.583
238.284.093
261.987.433
762.896.254
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
141.552.583
238.284.093
261.987.433
762.896.254
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
100.858.954
226.636.097
243.638.597
612.400.488
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
78.218.086
176.104.798
183.054.271
464.751.297
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
78.218.086
176.104.798
183.054.271
464.751.297
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.208
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
78.216.878
176.104.798
183.054.271
464.751.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-371.682
-189.065
2.501.932
10.634.397
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.846.404
175.915.733
185.556.203
475.385.694
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.208
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
77.845.196
175.915.733
185.556.203
475.385.694

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır