QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Dönen Varlıklar 1.423.433.580 1.021.440.149 3.197.284.700 3.422.821.297
Duran Varlıklar 25.589.305 53.240.815 238.572.671 295.460.755
Toplam Varlıklar 1.449.022.885 1.074.680.964 3.435.857.371 3.718.282.052
Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.085.524.365 524.133.403 2.297.040.423 2.369.949.815
Uzun Vadeli Yükümlülükler 4.686.557 7.138.991 20.022.684 14.162.431
Toplam Yükümlülükler 1.090.210.922 531.272.394 2.317.063.107 2.384.112.246
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 358.811.963 543.408.570 1.118.794.264 1.334.169.806
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0
Toplam Özkaynaklar 358.811.963 543.408.570 1.118.794.264 1.334.169.806
Toplam Kaynaklar 1.449.022.885 1.074.680.964 3.435.857.371 3.718.282.052
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Hasılat 166.503.058.277 139.427.949.769 41.572.246.818 6.845.838.306
Satışların Maliyeti -166.405.683.351 -139.048.124.414 -40.877.184.646 -6.632.656.559
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 97.374.926 379.825.355 695.062.172 213.181.747
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 293.050.849 90.864.413 295.930.680 179.599.067
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti -60.932.072 -6.338.870 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 293.050.849 29.932.341 289.591.810 179.599.067
Brüt Kâr (Zarar) 390.425.775 409.757.696 984.653.982 392.780.814
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 238.284.093 261.987.433 762.896.254 308.667.535
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 238.284.093 261.987.433 762.896.254 308.667.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 226.636.097 243.638.597 612.400.488 223.631.520
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 176.104.798 183.054.271 464.751.297 168.005.309
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) 176.104.798 183.054.271 464.751.297 168.005.309
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 176.104.798 183.054.271 464.751.297 168.005.309
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -189.065 2.501.932 10.634.397 47.370.233
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 175.915.733 185.556.203 475.385.694 215.375.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 175.915.733 185.556.203 475.385.694 215.375.542