ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
779.850.592
1.172.826.112
1.349.815.872
1.388.286.804
Duran Varlıklar
246.512.801
135.876.340
288.023.718
297.053.359
Toplam Varlıklar
1.026.363.393
1.308.702.452
1.637.839.590
1.685.340.163
Kısa Vadeli Yükümlülükler
274.590.344
411.381.935
553.236.289
630.225.585
Uzun Vadeli Yükümlülükler
191.188.136
192.573.352
199.392.824
131.404.323
Toplam Yükümlülükler
465.778.480
603.955.287
752.629.113
761.629.908
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
560.584.913
704.747.165
885.210.477
923.710.255
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
560.584.913
704.747.165
885.210.477
923.710.255
Toplam Kaynaklar
1.026.363.393
1.308.702.452
1.637.839.590
1.685.340.163

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
1.142.115.946
802.944.100
1.091.763.568
536.593.061
Satışların Maliyeti
-896.799.923
-549.262.358
-772.830.339
-353.796.005
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
245.316.023
253.681.742
318.933.229
182.797.056
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
0
0
0
0
Brüt Kâr (Zarar)
245.316.023
253.681.742
318.933.229
182.797.056
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
106.540.377
121.850.180
138.149.899
99.876.969
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
107.922.667
123.181.851
140.194.233
101.937.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
71.952.117
96.706.696
154.298.001
91.285.562
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
62.042.988
71.313.163
157.626.550
94.960.990
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
4.112.452
95.961.178
65.563.784
0
Net Dönem Kârı (Zararı)
66.155.440
167.274.341
223.190.334
94.960.990
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
66.155.440
167.274.341
223.190.334
94.960.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.445.953
7.020.911
-615.024
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
59.709.487
174.295.252
222.575.310
94.960.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
59.709.487
174.295.252
222.575.310
94.960.990

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır