TAT GIDA SANAYİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 779.850.592 1.172.826.112 1.349.815.872 1.388.286.804
Duran Varlıklar 246.512.801 135.876.340 288.023.718 297.053.359
Toplam Varlıklar 1.026.363.393 1.308.702.452 1.637.839.590 1.685.340.163
Kısa Vadeli Yükümlülükler 274.590.344 411.381.935 553.236.289 630.225.585
Uzun Vadeli Yükümlülükler 191.188.136 192.573.352 199.392.824 131.404.323
Toplam Yükümlülükler 465.778.480 603.955.287 752.629.113 761.629.908
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 560.584.913 704.747.165 885.210.477 923.710.255
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 560.584.913 704.747.165 885.210.477 923.710.255
Toplam Kaynaklar 1.026.363.393 1.308.702.452 1.637.839.590 1.685.340.163
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2019/12 2020/12 2021/12 2022/03
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat 1.142.115.946 802.944.100 1.091.763.568 536.593.061
Satışların Maliyeti -896.799.923 -549.262.358 -772.830.339 -353.796.005
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 245.316.023 253.681.742 318.933.229 182.797.056
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 0 0 0 0
Brüt Kâr (Zarar) 245.316.023 253.681.742 318.933.229 182.797.056
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) 106.540.377 121.850.180 138.149.899 99.876.969
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) 107.922.667 123.181.851 140.194.233 101.937.238
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) 71.952.117 96.706.696 154.298.001 91.285.562
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 62.042.988 71.313.163 157.626.550 94.960.990
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) 4.112.452 95.961.178 65.563.784 0
Net Dönem Kârı (Zararı) 66.155.440 167.274.341 223.190.334 94.960.990
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 66.155.440 167.274.341 223.190.334 94.960.990
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -6.445.953 7.020.911 -615.024 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) 59.709.487 174.295.252 222.575.310 94.960.990
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları 59.709.487 174.295.252 222.575.310 94.960.990