ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Cari Varlıklar
6.189.836.364
11.163.544.883
22.280.332.281
26.786.167.521
Cari Olmayan Varlıklar
44.046.358.723
76.469.029.181
142.782.082.434
173.202.113.843
Toplam Varlıklar
50.236.195.087
87.632.574.064
165.062.414.715
199.988.281.364
Kısa Vadeli Yükümlülükler
914.064.665
1.761.013.721
3.993.727.106
5.655.139.622
Uzun Vadeli Yükümlülükler
48.429.101.182
84.145.209.041
158.028.165.792
190.940.030.368
Özkaynaklar
893.029.240
1.726.351.302
3.040.521.817
3.393.111.374
Ödenmiş Sermaye
180.000.000
180.000.000
180.000.000
180.000.000
Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye
50.236.195.087
87.632.574.064
165.062.414.715
199.988.281.364

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hayat Dışı Teknik Gelir
65.162.298
81.644.149
131.572.558
37.879.543
Hayat Dışı Teknik Gider
-58.756.724
-69.161.258
-102.226.744
-42.193.699
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
6.405.574
12.482.891
29.345.814
-4.314.156
Hayat Teknik Gelir
4.020.038.761
5.572.818.805
11.740.496.157
3.982.210.614
Hayat Teknik Gider
-3.645.481.998
-5.020.082.229
-10.812.510.209
-3.804.925.788
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
374.556.763
552.736.576
927.985.948
177.284.826
Emeklilik Teknik Gelir
546.524.259
907.031.125
1.890.273.740
990.442.070
Emeklilik Teknik Gideri
-658.258.798
-1.338.276.448
-2.986.404.509
-1.068.642.867
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
-111.734.539
-431.245.323
-1.096.130.769
-78.200.797
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
269.227.798
133.974.144
-138.799.007
94.769.873
Yatırım Gelirleri
606.803.405
1.166.304.961
2.399.586.899
913.571.365
Yatırım Giderleri
-252.697.189
-228.662.596
-313.182.511
-76.566.795
Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar ile Gider ve Zararlar
562.780
19.542.846
100.255.622
74.336.919
Dönem Kârı veya Zararı
623.896.794
1.091.159.355
2.047.861.003
1.006.111.362
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
451.813.551
874.584.194
1.424.603.500
690.584.763
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
451.813.551
874.584.194
1.424.603.500
690.584.763
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları
0
0
0
0

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır