OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

OMP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
5.782.682
11.061.586
17.935.578
59.657.171
Duran Varlıklar
473.455
302.241
263.763
453.182
Toplam Varlıklar
6.256.137
11.363.827
18.199.341
60.110.353
Kısa Vadeli Yükümlülükler
353.500
953.394
1.967.512
2.549.256
Uzun Vadeli Yükümlülükler
353.173
322.783
367.784
233.889
Toplam Yükümlülükler
706.673
1.276.177
2.335.296
2.783.145
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.549.464
10.087.650
15.864.045
57.327.208
Ödenmiş Sermaye
3.500.000
6.000.000
7.500.000
40.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
5.549.464
10.087.650
15.864.045
57.327.208
Toplam Kaynaklar
6.256.137
11.363.827
18.199.341
60.110.353

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
0
0
0
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
9.198.452
9.143.267
36.421.805
82.292.568
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-7.320.570
-3.477.976
-22.329.091
-59.200.383
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
1.877.882
5.665.291
14.092.714
23.092.185
Brüt Kâr (Zarar)
1.877.882
5.665.291
14.092.714
23.092.185
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-878.119
858.484
6.043.981
2.582.046
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
-878.119
858.484
6.043.981
2.582.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-163.995
2.775.215
8.451.225
-8.938.535
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-213.976
2.051.769
5.828.079
-10.492.205
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-213.976
2.051.769
5.828.079
-10.492.205
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-213.976
2.051.769
5.828.079
-10.492.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.314
-13.583
-51.684
172.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-202.662
2.038.186
5.776.395
-10.319.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-202.662
2.038.186
5.776.395
-10.319.396

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır