OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.FİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar 5.782.682 11.061.586 17.935.578 59.657.171
Duran Varlıklar 473.455 302.241 263.763 453.182
Toplam Varlıklar 6.256.137 11.363.827 18.199.341 60.110.353
Kısa Vadeli Yükümlülükler 353.500 953.394 1.967.512 2.549.256
Uzun Vadeli Yükümlülükler 353.173 322.783 367.784 233.889
Toplam Yükümlülükler 706.673 1.276.177 2.335.296 2.783.145
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 5.549.464 10.087.650 15.864.045 57.327.208
Ödenmiş Sermaye 3.500.000 6.000.000 7.500.000 40.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar 5.549.464 10.087.650 15.864.045 57.327.208
Toplam Kaynaklar 6.256.137 11.363.827 18.199.341 60.110.353
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Hasılat
Satışların Maliyeti
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 9.198.452 9.143.267 36.421.805 82.292.568
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti -7.320.570 -3.477.976 -22.329.091 -59.200.383
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) 1.877.882 5.665.291 14.092.714 23.092.185
Brüt Kâr (Zarar) 1.877.882 5.665.291 14.092.714 23.092.185
Esas Faaliyet Kârı (Zararı) -878.119 858.484 6.043.981 2.582.046
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) -878.119 858.484 6.043.981 2.582.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) -163.995 2.775.215 8.451.225 -8.938.535
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) -213.976 2.051.769 5.828.079 -10.492.205
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı) -213.976 2.051.769 5.828.079 -10.492.205
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -213.976 2.051.769 5.828.079 -10.492.205
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 11.314 -13.583 -51.684 172.809
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -202.662 2.038.186 5.776.395 -10.319.396
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları -202.662 2.038.186 5.776.395 -10.319.396