Merkez Adresi
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Acıdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarıçam - Adana
Elektronik Posta Adresi
maliisler@bossa.com.tr
İnternet Adresi
www.bossa.com.tr
Şirketin Süresi
Sınırsız
Bağımsız Denetim Kuruluşu
PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM-100 / BIST SINAİ / BIST TEKSTİL, DERİ / BIST ADANA / BIST ANA / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
İMALAT / TEKSTİL, GİYİM EŞYASI VE DERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Soner SAKIN
Finans Müdürü
ssakin@bossa.com.tr
0(322)355 20 50
Sencer DOĞRU
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
sdogru@bossa.com.tr
0(322)355 20 55
Seda DERİN
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı
skarali@bossa.com.tr
0(322)355 20 88
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri