ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
527.343.945
1.143.567.143
1.706.240.716
1.721.191.021
Duran Varlıklar
481.195.545
699.857.291
2.359.068.237
2.410.898.421
Toplam Varlıklar
1.008.539.490
1.843.424.434
4.065.308.953
4.132.089.442
Kısa Vadeli Yükümlülükler
434.275.354
863.922.370
1.323.183.396
1.462.860.854
Uzun Vadeli Yükümlülükler
302.676.359
301.343.928
793.553.501
684.916.844
Toplam Yükümlülükler
736.951.713
1.165.266.298
2.116.736.897
2.147.777.698
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
271.587.777
678.158.136
1.948.572.056
1.984.311.744
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
271.587.777
678.158.136
1.948.572.056
1.984.311.744
Toplam Kaynaklar
1.008.539.490
1.843.424.434
4.065.308.953
4.132.089.442

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
703.987.557
1.350.266.817
2.614.671.126
775.096.324
Satışların Maliyeti
-456.536.221
-894.179.619
-2.028.463.675
-668.390.610
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
247.451.336
456.087.198
586.207.451
106.705.714
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
247.451.336
456.087.198
586.207.451
106.705.714
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
223.041.829
556.490.558
564.730.405
63.435.978
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
214.365.792
593.868.940
983.164.755
87.784.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
47.694.887
318.899.638
746.654.935
35.461.927
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
37.121.215
327.148.279
815.781.958
43.713.263
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
37.121.215
327.148.279
815.781.958
43.713.263
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
37.121.215
327.148.279
815.781.958
43.713.263
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15.917.344
79.422.080
454.875.447
-7.973.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.038.559
406.570.359
1.270.657.405
35.739.689
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
53.038.559
406.570.359
1.270.657.405
35.739.689

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır