Merkez Adresi
Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@avrasyagyo.com.tr
İnternet Adresi
www.avrasyagyo.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST MALİ / BIST ANA
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Nuriye Eftelya TAŞDEMİR
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
eftelya.tasdemir@metroyatirim.com.tr
0 212 344 12 88
Musa MUTLU
Yatırımcı İlişkileri Elemanı
musamutlu@avrasyagyo.com.tr
0 212 344 12 88
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri