AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AVGYO

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
45.184.209
34.889.229
35.214.453
Duran Varlıklar
162.217.889
229.223.822
246.391.718
Toplam Varlıklar
207.402.098
264.113.051
281.606.171
Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.240.742
880.975
835.467
Uzun Vadeli Yükümlülükler
36.184
361.075
236.301
Toplam Yükümlülükler
1.276.926
1.242.050
1.071.768
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
206.125.172
262.871.001
280.534.403
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
206.125.172
262.871.001
280.534.403
Toplam Kaynaklar
207.402.098
264.113.051
281.606.171

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/09
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
9.924.109
10.135.333
7.294.970
Satışların Maliyeti
-626.971
-443.158
-138.610
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
9.297.138
9.692.175
7.156.360
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
9.297.138
9.692.175
7.156.360
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
34.507.253
51.768.461
1.595.787
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
34.507.253
51.768.461
1.595.787
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
33.935.679
51.761.474
1.595.787
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
33.935.679
51.761.474
1.595.787
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
33.935.679
51.761.474
1.595.787
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
33.935.679
51.761.474
1.595.787
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.369.925
4.307.669
16.067.615
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.305.604
56.069.143
17.663.402
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
35.305.604
56.069.143
17.663.402

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır