Merkez Adresi
MUALLİM NACİ CADDESİ NO:69 34347 ORTAKÖY/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@alarko.com.tr
İnternet Adresi
www.alarko.com.tr
Şirketin Süresi
100 YIL
Bağımsız Denetim Kuruluşu
BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST İSTANBUL / BIST 100 / BIST YILDIZ / BIST 50 / BIST 100-30 / BIST HOLDİNG VE YATIRIM / BIST MALİ / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
YILDIZ PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ÖZGÜR KALYONCU
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DİREKTÖRÜ
ozgur.kalyoncu@alarko.com.tr
0212 310 34 29
AYSEL YÜRÜR
HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
aysel.yurur@alarko.com.tr
0212 310 34 30
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri