ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.665.424.739
2.433.953.798
8.596.463.710
7.796.686.749
Duran Varlıklar
2.427.959.022
4.697.866.964
16.076.966.997
18.074.969.822
Toplam Varlıklar
4.093.383.761
7.131.820.762
24.673.430.707
25.871.656.571
Kısa Vadeli Yükümlülükler
749.760.605
2.126.349.263
7.470.327.608
6.890.449.399
Uzun Vadeli Yükümlülükler
457.816.483
446.930.618
951.356.264
939.695.137
Toplam Yükümlülükler
1.207.577.088
2.573.279.881
8.421.683.872
7.830.144.536
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.302.304.313
3.691.101.573
14.932.016.473
16.710.700.850
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
583.502.360
867.439.308
1.319.730.362
1.330.811.185
Toplam Özkaynaklar
2.885.806.673
4.558.540.881
16.251.746.835
18.041.512.035
Toplam Kaynaklar
4.093.383.761
7.131.820.762
24.673.430.707
25.871.656.571

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
1.032.136.230
2.016.553.895
7.123.179.793
1.391.095.190
Satışların Maliyeti
-642.017.673
-1.986.322.723
-6.191.383.123
-1.144.183.548
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
390.118.557
30.231.172
931.796.670
246.911.642
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
390.118.557
30.231.172
931.796.670
246.911.642
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
421.615.143
453.312.098
1.045.575.831
208.195.225
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
999.128.627
1.589.102.675
11.612.496.042
1.966.336.185
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
948.118.476
1.531.958.979
11.510.008.866
1.952.967.517
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
905.982.938
1.583.676.492
11.863.642.480
1.858.133.465
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
905.982.938
1.583.676.492
11.863.642.480
1.858.133.465
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.029.200
309.259.755
422.857.565
22.774.732
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
801.953.738
1.274.416.737
11.440.784.915
1.835.358.733
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.375.754
214.909.296
147.231.115
59.429.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
934.358.692
1.798.585.788
12.010.873.595
1.917.562.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
104.941.098
321.493.550
465.412.560
15.189.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
829.417.594
1.477.092.238
11.545.461.035
1.902.373.303

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır