Merkez Adresi
Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
yatirimciiliskileri@denizbank.com --- denizbank.resmikurumlar@hs04.kep.tr
İnternet Adresi
www.denizbank.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST BANKA / BIST MALİ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST ANA
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
KESİN ALIM SATIM PAZARI / ANA PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI-(NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)
ABCD Grubu
A
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Yeliz KORAŞLI ÖZDEMİR
Mali İşler Grubu -Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Bölüm Müdürü // Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi-20.06.2014
yeliz.korasliozdemir@denizbank.com
212 348 5995 / Faks: 212 336 6186
Simay AĞAÇDİKEN
Mali İşler Grubu -Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim Uzman Yardımcısı
simay.agacdiken@denizbank.com
212 348 5991/ Faks: 212 336 6186
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri