Merkez Adresi
Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:66 Balgat-ANKARA
Elektronik Posta Adresi
info@eurotrendyo.com
İnternet Adresi
www.eurotrendyo.com
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
GÜNCEL BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST MENKUL KIYM Y.O.
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ALT PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Mehmet Murat FENERCİ
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
m.fenerci@euroyatirim.cpm.tr
0 312 201 88 00
Hulya YİĞİT
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi
hulya.yigit@euroyatirim.com.tr
0 312-201 88 00
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri