ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
39.837.938
45.082.347
52.677.048
58.571.429
Duran Varlıklar
34.324
149.611
4.432.182
6.472.697
Toplam Varlıklar
39.872.262
45.231.958
57.109.230
65.044.126
Kısa Vadeli Yükümlülükler
154.990
457.111
719.590
2.573.343
Uzun Vadeli Yükümlülükler
237.015
532.542
3.232.470
3.716.069
Toplam Yükümlülükler
392.005
989.653
3.952.060
6.289.412
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.480.257
44.242.305
53.157.170
58.754.714
Ödenmiş Sermaye
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
39.480.257
44.242.305
53.157.170
58.754.714
Toplam Kaynaklar
39.872.262
45.231.958
57.109.230
65.044.126

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
2024/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
182.391.392
67.394.333
41.136.494
13.096.295
Satışların Maliyeti
-177.375.269
-58.280.447
-22.728.525
-5.400.148
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
5.016.123
9.113.886
18.407.969
7.696.147
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
5.016.123
9.113.886
18.407.969
7.696.147
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
3.179.071
5.567.360
10.681.037
5.093.923
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
3.174.265
5.573.759
10.658.729
5.054.797
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
3.174.265
5.573.759
-18.509.755
-2.867.896
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
3.174.265
5.573.759
-18.509.755
-2.867.896
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
3.174.265
5.573.759
-18.509.755
-2.867.896
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.174.265
5.573.759
-18.509.755
-2.867.896
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.187
-201.711
-37.989
345.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.148.078
5.372.048
-18.547.744
-2.522.783
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
3.148.078
5.372.048
-18.547.744
-2.522.783

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır