AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.

AVTUR
Merkez Adresi
Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No : 18 Beykoz/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@avtur.com.tr
İnternet Adresi
www.avtur.com.tr
Şirketin Süresi
Süresiz
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TURİZM / BIST HİZMETLER / BIST İSTANBUL / BIST TÜM-100 / BIST ANA / BIST TÜM
Şirketin Sektörü
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, LOKANTALAR VE OTELLER / LOKANTALAR VE OTELLER
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR - GRUP 1
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Ceren DEŞEN
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
cerendesen@avtur.com.tr
0212 344 12 88-Dahili:322
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri