Merkez Adresi
Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza C Blok K:9 Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul
Elektronik Posta Adresi
info@ozdericigyo.com.tr
İnternet Adresi
www.ozdericigyo.com.tr
Şirketin Süresi
Süresizdir.
Bağımsız Denetim Kuruluşu
REPORT BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST ANA / BIST TÜM-100 / BIST 500 / BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. / BIST MALİ
Şirketin Sektörü
MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Melike Fettahoğlu Ağaçhan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi / Mali İşler Müdürü
melike@ozdericigyo.com.tr
0212 281 52 61
Mesut Cemil Özmağden
Yatırımcı İlişkileri / Mali İşler Müdürü
mesut.ozmagden@ozdericigyo.com.tr
0212 281 52 61
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri