ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OZGYO

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Dönen Varlıklar
98.875.961
44.946.495
25.251.490
30.861.928
Duran Varlıklar
406.675.486
420.367.983
1.023.760.395
1.029.481.376
Toplam Varlıklar
505.551.447
465.314.478
1.049.011.885
1.060.343.304
Kısa Vadeli Yükümlülükler
75.132.385
46.759.384
37.575.155
36.826.315
Uzun Vadeli Yükümlülükler
26.471.897
3.495.329
3.773.080
3.963.031
Toplam Yükümlülükler
101.604.282
50.254.713
41.348.235
40.789.346
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
403.947.165
415.059.765
1.007.663.650
1.019.553.958
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynaklar
403.947.165
415.059.765
1.007.663.650
1.019.553.958
Toplam Kaynaklar
505.551.447
465.314.478
1.049.011.885
1.060.343.304

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/03
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Hasılat
74.807.344
82.081.639
94.456.543
12.695.372
Satışların Maliyeti
-75.981.020
-69.298.291
-60.981.421
-4.340.851
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
-1.173.676
12.783.348
33.475.122
8.354.521
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
-1.173.676
12.783.348
33.475.122
8.354.521
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
-17.378.868
-31.314.625
17.001.960
5.189.825
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
7.200.534
15.550.097
594.599.973
4.184.656
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
-12.916.258
11.126.261
618.432.439
12.959.116
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
-12.916.258
11.126.261
618.432.439
12.959.116
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
-12.916.258
11.126.261
618.432.439
12.959.116
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.770
0
0
0
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-12.898.488
11.126.261
618.432.439
12.959.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
139.496
-31.432
481.467
-23.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.776.762
11.094.829
618.913.906
12.935.808
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
-12.776.762
11.094.829
618.913.906
12.935.808

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır