Merkez Adresi
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:11 A/11 34197 Yenibosna Bahçelievler/İSTANBUL
Elektronik Posta Adresi
info@ihlasgayrimenkul.com
İnternet Adresi
www.ihlasgayrimenkul.com
Şirketin Süresi
SÜRESİZ
Bağımsız Denetim Kuruluşu
KAİZEN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Şirketin Dahil Olduğu Endeksler
BIST TÜM / BIST İZMİR / BIST 500 / BIST HİZMETLER / BIST KATILIM 100 / BIST KATILIM TUM / BIST ANA
Şirketin Sektörü
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ / GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar
ANA PAZAR
Esas Sözleşme
Değerleme Raporları
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
Sürdürülebilirlik Raporu
Kar Dağıtım Politikası
Şirket Unvan Değişikliği
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
H. Alev Volkan
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
yi@ihlasgayrimenkul.com
0212 454 22 12
Son Beş Bildirim
Şirketin Önümüzdeki Bir Aylık Hak Kullanımları
Şirketten Beklenen İlk Beş Periyodik Bildirim
Yıl Bazında Şirket Haberleri