İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

IHLGM

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Dönen Varlıklar
1.175.397.285
1.459.834.541
1.395.856.627
1.045.791.860
Duran Varlıklar
274.331.678
306.812.829
137.359.584
287.692.642
Toplam Varlıklar
1.449.728.963
1.766.647.370
1.533.216.211
1.333.484.502
Kısa Vadeli Yükümlülükler
604.214.462
328.715.671
513.006.804
184.452.105
Uzun Vadeli Yükümlülükler
327.045.907
580.692.282
55.553.528
53.077.758
Toplam Yükümlülükler
931.260.369
909.407.953
568.560.332
237.529.863
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
518.835.112
857.706.941
963.962.422
1.095.391.193
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-366.518
-467.524
693.457
563.446
Toplam Özkaynaklar
518.468.594
857.239.417
964.655.879
1.095.954.639
Toplam Kaynaklar
1.449.728.963
1.766.647.370
1.533.216.211
1.333.484.502

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2019/12
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Hasılat
137.678.156
337.971.031
953.110.435
572.663.054
Satışların Maliyeti
-115.787.730
-285.714.140
-828.520.403
-424.134.908
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
21.890.426
52.256.891
124.590.032
148.528.146
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar)
Brüt Kâr (Zarar)
21.890.426
52.256.891
124.590.032
148.528.146
Esas Faaliyet Kârı (Zararı)
30.525.214
-11.140.808
61.555.514
16.257.357
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı)
23.611.672
-8.368.927
72.697.373
114.474.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı)
53.589.861
-2.407.852
102.266.004
160.517.532
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
42.527.981
3.610.581
108.786.812
133.842.489
Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı)
Net Dönem Kârı (Zararı)
42.527.981
3.610.581
108.786.812
133.842.489
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.269
-102.386
1.183.471
-101.161
Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
42.530.250
3.712.967
107.603.341
133.943.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.037.228
-350.571
-1.370.350
-2.543.729
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.490.753
3.260.010
107.416.462
131.298.760
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.020
-101.006
1.160.981
-130.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları
41.516.773
3.361.016
106.255.481
131.428.771

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır