AZİMUT PORTFÖY BİLİM AĞACI SERBEST ÖZEL FON

TNP

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
65.324.245
40.227.197
100.960.705
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
68.961
1.041.182
78.852
Net Varlık Değeri
65.255.284
39.186.015
100.881.853

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
15.368.202
56.353.674
42.777.669
Esas Faaliyet Giderleri
-235.717
-815.515
-708.841
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
15.132.485
55.538.159
42.068.828
Net Dönem Kârı (Zararı)
15.132.485
55.538.159
41.666.855

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır