AZİMUT PORTFÖY BİLİM AĞACI SERBEST ÖZEL FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 65.324.245 40.227.197 100.960.705
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 68.961 1.041.182 78.852
Net Varlık Değeri 65.255.284 39.186.015 100.881.853
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 15.368.202 56.353.674 42.777.669
Esas Faaliyet Giderleri -235.717 -815.515 -708.841
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 15.132.485 55.538.159 42.068.828
Net Dönem Kârı (Zararı) 15.132.485 55.538.159 41.666.855