AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FON

SPN

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
333.270.103
572.828.071
588.762.934
595.715.775
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
10.737.846
163.928.897
109.629.839
1.110.296
Net Varlık Değeri
322.532.257
408.899.174
479.133.095
594.605.479

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
43.068.716
90.244.819
190.921.994
219.785.500
Esas Faaliyet Giderleri
-5.060.776
-9.315.148
-13.166.274
-12.036.206
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
38.007.940
80.929.671
177.755.720
207.749.294
Net Dönem Kârı (Zararı)
38.007.940
80.677.425
171.003.384
184.140.751

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır