AZİMUT PORTFÖY PİYASA NÖTR SERBEST FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 333.270.103 572.828.071 588.762.934 595.715.775
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 10.737.846 163.928.897 109.629.839 1.110.296
Net Varlık Değeri 322.532.257 408.899.174 479.133.095 594.605.479
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 43.068.716 90.244.819 190.921.994 219.785.500
Esas Faaliyet Giderleri -5.060.776 -9.315.148 -13.166.274 -12.036.206
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 38.007.940 80.929.671 177.755.720 207.749.294
Net Dönem Kârı (Zararı) 38.007.940 80.677.425 171.003.384 184.140.751