ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTGV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

RTT

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Varlıklar
565.628.806
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
298.805
Net Varlık Değeri
565.330.001

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
219.944.950
Esas Faaliyet Giderleri
-2.255.115
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
217.689.835
Net Dönem Kârı (Zararı)
217.689.835

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır