ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TTGV GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Varlıklar 565.628.806
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 298.805
Net Varlık Değeri 565.330.001
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2023/12
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 219.944.950
Esas Faaliyet Giderleri -2.255.115
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 217.689.835
Net Dönem Kârı (Zararı) 217.689.835