RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

RR2

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Varlıklar
5.329.485
80.315.706
178.277.105
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
26.583
6.024.026
9.306.636
Net Varlık Değeri
5.302.902
74.291.680
168.970.469

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide
Konsolide
Konsolide
Esas Faaliyet Gelirleri
385.545
37.231.687
76.983.945
Esas Faaliyet Giderleri
-97.643
-4.886.201
-11.258.184
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
287.902
32.345.486
65.725.761
Net Dönem Kârı (Zararı)
287.902
32.345.486
65.725.761

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır