RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ KARMA TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONUFİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Varlıklar 5.329.485 80.315.706 178.277.105 188.444.690
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 26.583 6.024.026 9.306.636 4.775.362
Net Varlık Değeri 5.302.902 74.291.680 168.970.469 183.669.328
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/06
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Konsolide Konsolide Konsolide
Esas Faaliyet Gelirleri 385.545 37.231.687 76.983.945 11.158.863
Esas Faaliyet Giderleri -97.643 -4.886.201 -11.258.184 3.494.211
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 287.902 32.345.486 65.725.761 14.653.074
Net Dönem Kârı (Zararı) 287.902 32.345.486 65.725.761 14.653.074