AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FON

PYH

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
140.467
36.164.203
122.000.811
198.817.798
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
822
17.243
41.581.556
88.395.611
Net Varlık Değeri
139.645
36.146.960
80.419.255
110.422.187

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
41.819
9.679.385
45.916.254
23.434.983
Esas Faaliyet Giderleri
-1.799
-190.161
-498.521
-577.607
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
40.020
9.489.224
45.417.733
22.857.376
Net Dönem Kârı (Zararı)
40.020
8.682.647
41.217.981
11.431.452

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır