AZİMUT PORTFÖY 10.0 SERBEST FONFİNANSAL DURUM TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Varlıklar 140.467 36.164.203 122.000.811 198.817.798
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç) 822 17.243 41.581.556 88.395.611
Net Varlık Değeri 139.645 36.146.960 80.419.255 110.422.187
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2020/12 2021/12 2022/12 2023/12
Sunum Para Birimi TL TL TL TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri 41.819 9.679.385 45.916.254 23.434.983
Esas Faaliyet Giderleri -1.799 -190.161 -498.521 -577.607
Esas Faaliyet Karı (Zararı) 40.020 9.489.224 45.417.733 22.857.376
Net Dönem Kârı (Zararı) 40.020 8.682.647 41.217.981 11.431.452