GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

GA1

ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(*) Bu sayfadaki bilgiler gecikmeli olarak güncellenmekte olup, anlık veri takibi için ana sayfanın veya sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(**) Aşağıdaki veriler, şirketin/fonun finansal tablolarından seçilmiş belirli kalemleri içermektedir. Finansal tabloların tamamı için sitedeki arama fonksiyonlarının kullanılması gerekmektedir.

(***) Aşağıdaki tablo, ilgili yıl ve döneme ilişkin KAP'ta en son yayınlanan finansal tabloda yer alan "cari dönem" sütunundaki verileri içermekte olup, ilgili cari yıl ve döneme ilişkin tablolar yayınlanırken "önceki dönem" bilgilerinde yapılan düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Bu detayı içeren verilere ulaşmak için şirketin yayınladığı finansal rapor bildirimi kullanılmalıdır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Varlıklar
20.963.391
192.627.427
228.504.901
494.255.713
Yükümlülükler (Toplam Değeri, Net Varlık Değeri Hariç)
27.349
310.252
270.943
885.258
Net Varlık Değeri
20.936.042
192.317.175
228.233.958
493.370.455

KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
2020/12
2021/12
2022/12
2023/12
Sunum Para Birimi
TL
TL
TL
TL
Finansal Tablo Niteliği
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Konsolide Olmayan
Esas Faaliyet Gelirleri
2.840.059
34.152.613
83.531.391
52.703.091
Esas Faaliyet Giderleri
-565.295
-2.144.927
-4.162.332
-3.469.261
Esas Faaliyet Karı (Zararı)
2.274.764
32.007.686
79.369.059
49.233.830
Net Dönem Kârı (Zararı)
2.274.764
32.007.686
79.369.059
49.233.830

Word Olarak İndir Excel Olarak İndir Yazdır